2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi,

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazetede yayınlandı