SMMM Sınav ve Staj Uygulama Mevzuatı

Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi ve Ekleri 2021 (07.10.2016, 08.02.2017, 09.03.2017, 07.06.2018, 17.07.2020, 24.09.2020 ve 14.01.2021 tarihli TÜRMOB Yönetim Kurulu Kararları ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.)


TESMER

Döviz Kurları

  •   1.-USD     .-TL
  •   1.-USD     .-TL

  •   1.-EUR     .-TL
  •   1.-EUR     .-TL