Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) hizmete açıldı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve www.eticaret.gov.tr bilgilendirme platformu hizmete a&ccedil;ıldı<br /><br />Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri Hakkında Tebliğ uyarınca kayıt ve bildirim yapılabilmesi, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin &uuml;retilmesi amacıyla G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı b&uuml;nyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 01/12/2017 tarihi itibarıyla hizmete a&ccedil;ıldı.<br />