Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Vergi Kanunlarında Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 Sayılı Kanun Yayımlandı

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine imkan sağlanmıştır. Muhtasar beyanname ile SGK bildirgesi birleştirilmesine ilişkin yetki Maliye Bakanlığı ile Çalışma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığına  verilmiştir.    İlgili bakanlıklar yetkilerini muhtemelen Genel Tebliği ile kullanacaklardır. Yetki kullanılana kadar eski sistem devam edecektir.