Geçici Vergi Beyannamesine Eklenen Faaliyet Kodları İle İlgili Açıklama

Gelir İdaresi Başkanlığı Geçici vergi beyannamesine aşağıdaki bölümü eklemiştir. “GEÇİCİ DÖNEMİ İÇERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİ İLE BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI” Bu dağılımın nasıl yapılacağını ise tablonun alt kısmın şu şekilde açıklamıştır.“Cari yıl geçici vergi dönemi içinde faaliyet kodu itibari ile elde edilen brüt...