Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

10.4.2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)&rsquo;de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 2) ile; 30.6.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)<br />