Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması

23/09/2015 Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30/09/2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.