Mevzuatlar

Bazı vergi beyannamelerinin verilme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır
Mevzuatlar


29 Mart 2019 tarihli ve 115 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi Süresi 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır
Mevzuatlar


VUK Sirküleri/111

GİB Duyurusu: Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler
Mevzuatlar


2019 Yılbaşı Mevzuat Önemli Hatırlatmalar ve Mevzuat Değişiklikleri
Mevzuatlar


Ankara YMMO Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 09.11.2018 tarih ve 2018/218-08 sayılı Kararı Hk.
Mevzuatlar


Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim süresi 01 Ocak 2019 tarihine ertelendi
Mevzuatlar


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:502) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Türmob’un VUK 478 Nolu Tebliğe Açtığı Dava Hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı
Mevzuatlar


Sgk Duyuruları
Mevzuatlar


Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanma
Mevzuatlar


T.C.Gelir İdaresi Başkanlığı Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri
Mevzuatlar


NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Güncellenmesi
Mevzuatlar


Defter Beyan Sistemi Klavuzları
Mevzuatlar


2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
Mevzuatlar


2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)
Mevzuatlar


17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)
Mevzuatlar


17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)
Mevzuatlar


17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmi Gazete

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
Mevzuatlar


11 Ağustos 2017 CUMA<br />Resmi Gazete<br />Sayı : 30151

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) hizmete açıldı
Mevzuatlar


Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve www.eticaret.gov.tr bilgilendirme platformu hizmete a&ccedil;ıldı<br /><br />Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri Hakkında Tebliğ uyarınca kayıt ve bildirim yapılabilmesi, elektronik ticaret verilerinin toplanması ve bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin &uuml;retilmesi amacıyla G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı b&uuml;nyesinde oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 01/12/2017 tarihi itibarıyla hizmete a&ccedil;ıldı.<br />

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Mevzuatlar


5 Aralık 2017 SALI Resmi Gazete Sayı : 30261

Muhtasar + SGK Uygulama Rehberi
Mevzuatlar


Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)
Mevzuatlar


18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmi Gazete

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuatlar


18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)
Mevzuatlar


Vergi m&uuml;kellefiyetine ilişkin y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;k ve &ouml;devlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler &ccedil;er&ccedil;evesinde vergi idaresi, kamu idare ve m&uuml;esseselerinden, m&uuml;kellefler veya m&uuml;kelleflerle muamelede bulunan diğer ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişilerden &ccedil;eşitli bilgiler toplamakta, yine bu ama&ccedil; doğrultusunda m&uuml;kellefler nezdinde inceleme ve denetimler yapmaktadır.&nbsp; <br />

İş Güvenliği Uzmanlığı Hk.TÜRMOB duyurusu
Mevzuatlar


İstihdamı Zorunlu Personel Sözleşmesi Kapsamında Gıda Mühendisi Meslek Kodu hakkında TMMOB DuyurusuMesle
Mevzuatlar


T&Uuml;RMOB yazısı ektedir<br />

TÜRMOB 2 Olağanüstü Genel Kurul hakkında toplantı
Mevzuatlar


20/05/2017 tarihinde mevzuat değişiklikleri ile ilgili sınırlı g&uuml;ndemle yapılacak 2. Olağan&uuml;st&uuml; Genel Kurul Toplantısı'nda g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lecek Y&ouml;netmelik değişikliği &ccedil;alışmalarının bir kısmı ektedir.<br /><br />

2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
Mevzuatlar


T&Uuml;RMOB 2016 Kurumlar Vergisi Beyanname D&uuml;zenleme Rehberi<br />

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)
Mevzuatlar


16 Mart 2017 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 30009

2016 Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesi Eğitim Dökümanı
Mevzuatlar


2016 Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesi konulu eğitim d&ouml;k&uuml;manı S&uuml;rekli Eğitici Eğitimi TESMER internet sitesinde yayınlanmıştır<br />

Şirket Tasfiye Süresi Hakkında Yeni Düzenleme
Mevzuatlar


T&Uuml;RMOB ve T.C.G&uuml;mr&uuml;k ve Ticaret Bakanlığı İ&ccedil; Ticaret Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Yazıları<br />

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 17 Şubat 2017 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatıldı.
Mevzuatlar


VERGİ USUL KANUNU SİRK&Uuml;LERİ/88

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)
Mevzuatlar


11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 478)
Mevzuatlar


11 Şubat 2017 Tarihli ve 29976 Sayılı Resmi Gazete

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)
Mevzuatlar


29 Ocak 2017 PAZAR Resmi Gazete Sayı : 29963

2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
Mevzuatlar


30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Resmi Gazete

2017 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
Mevzuatlar


Ekli Dosya<br />

2017 Yılı KDV İade Alt Sınırı
Mevzuatlar


Ekli Dosya<br />

2017 Yılı Bazı Had ve Tutarlar
Mevzuatlar


Ekli Dosya<br />

2017 Yılı Harç Tutarları
Mevzuatlar


Ekli Dosya<br />

2017 Yılı Asgari Ücret
Mevzuatlar


Ekli Dosya<br />

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)
Mevzuatlar


27 Aralık 2016 Tarihli ve 29931 Sayılı Resmi Gazete

Beyanname Verme Sürelerinin Uzaması Hk.Sirküler VUK 87
Mevzuatlar


Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme S&uuml;relerinin Uzatılmasına İlişkin Sirk&uuml;ler Yayınlandı. <br />

6736 Sayılı Yasa Başvuru Sürelerinin uzatılması hk. BKK
Mevzuatlar


26 Ekim 2016 Tarihli ve 29869 Sayılı Resmi Gazete

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Vergi Kanunlarında Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6728 Sayılı Kanun Yayımlandı
Mevzuatlar


Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine imkan sağlanmıştır. Muhtasar beyanname ile SGK bildirgesi birleştirilmesine ilişkin yetki Maliye Bakanlığı ile &Ccedil;alışma&nbsp; ve&nbsp; Sosyal&nbsp; G&uuml;venlik&nbsp; Bakanlığına&nbsp; verilmiştir.&nbsp;&nbsp;&nbsp; İlgili bakanlıklar yetkilerini muhtemelen Genel Tebliği ile kullanacaklardır. Yetki kullanılana kadar eski sistem devam edecektir.

Hasılatı 150 Bin TL altı olan işletmelerde Yazar Kasa Pos Ertelemesi
Mevzuatlar


5 Ağustos 2016 CUMA Resmi Gazete Sayı : 29792

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)
Mevzuatlar


27 Temmuz 2016 &Ccedil;ARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 29783

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden
Mevzuatlar


25 Temmuz 2016 g&uuml;n&uuml; sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme s&uuml;releri ile bu beyannameler &uuml;zerine tahakkuk eden vergilerin&nbsp; &ouml;deme s&uuml;relerinin uzatılması.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu hk.TÜRMOB duyurusu
Mevzuatlar


Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuatlar


4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesinin ikinci fıkrası, 5754 Sayılı Kanun'un 85. maddesi ile değiştirilerek &quot;&Uuml;cret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her &ccedil;eşit istihkak kural olarak, T&uuml;rk parası ile işyerinde veya &ouml;zel olarak a&ccedil;ılan bir banka hesabına &ouml;denir&hellip;&quot;. h&uuml;km&uuml; getirilmişti ve akabin..

İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik
Mevzuatlar


Geçici Vergi Beyannamesine Eklenen Faaliyet Kodları İle İlgili Açıklama
Mevzuatlar


Gelir İdaresi Başkanlığı Ge&ccedil;ici vergi beyannamesine aşağıdaki b&ouml;l&uuml;m&uuml; eklemiştir. &ldquo;GE&Ccedil;İCİ D&Ouml;NEMİ İ&Ccedil;ERİSİNDE FAALİYET KODU İTİBARİ İLE BR&Uuml;T KAZAN&Ccedil; DAĞILIMI&rdquo; Bu dağılımın nasıl yapılacağını ise tablonun alt kısmın şu şekilde a&ccedil;ıklamıştır.&ldquo;Cari yıl ge&ccedil;ici vergi d&ouml;nemi i&ccedil;inde faaliyet kodu itibari ile elde edilen br&uuml;t...

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
Mevzuatlar


10.4.2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)&rsquo;de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No: 2) ile; 30.6.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete&rsquo;de yayımlanan Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1)<br />

2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması.
Mevzuatlar


VERGİ USUL KANUNU SİRK&Uuml;LERİ/81

Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlükleri
Mevzuatlar


T.C.Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanşığı <br />

Asgari Ücret Teşviği Uygulaması hakkında açıklama
Mevzuatlar


Asgari &uuml;cret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden ay/aylardan doğan sigorta prim bor&ccedil;larına mahsup edilecektir. <br />

Gelir Vergisi İadesi Hakkında duyuru
Mevzuatlar


Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)
Mevzuatlar


25 Şubat 2016 PERŞEMBE<br />Resmi Gazete<br />Sayı : 29635

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)
Mevzuatlar


25 Şubat 2016 PERŞEMBE<br />Resmi Gazete<br />Sayı : 29635

2015 Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirmesi Eğitim Dökümanı
Mevzuatlar


TESMER Eğitim D&ouml;k&uuml;manı<br />

Emekli ve yaşlılık aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi (sgdp) kesintisi kaldırılmıştır.
Mevzuatlar


Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra &ccedil;alışmaya devam edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi m&uuml;kellefi olan..

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Mevzuatlar


Kanun No 6663 Resmi Gazete Sayısı 29620 Resmi Gazete Tarihi 10.02.2016

Mesleki Sözleşmeler hakkında TÜRMOB Genelgesi 2016-1
Mevzuatlar


25 Ocak 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Beyannamelerinin verilme süre uzatımı
Mevzuatlar


25 Ocak 2016 g&uuml;n&uuml; sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme s&uuml;relerinin uzatılması

2016 Yıl BSMMMO Ücret Tarifesi
Mevzuatlar


Bursa SMMM Odası tavsiye niteliğindeki muhasebe &uuml;cret tarifesi.<br />

TÜRMOB Dönem Sonu İşlemleri Eeğitim dökümanı
Mevzuatlar


2015/4. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri
Mevzuatlar


Bankalar dışındaki m&uuml;kelleflerce, aktiflerinde bulunan ve borsada rayici olmayan yabancı paraların, 31.12.2015 tarihi itibariyle yapılacak değerleme işlemlerinde Aşağıdaki yabancı para birimleri dikkate alınması gerekir. <br />

2016 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
Mevzuatlar


31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmi Gazete

E-Tebligat Uygulaması 01/04/2016 tarihine uzatılmıştır
Mevzuatlar


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)&rsquo;nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARLA İLGİLİ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 466)
Mevzuatlar


15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nin &ldquo;4. Yeni Nesil &Ouml;deme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri&rdquo; başlıklı b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde yer alan (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinden sonra gelmek &uuml;zere aşağıdaki (e), (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)
Mevzuatlar


Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve b&ouml;ylece kayıt dışılığı &ouml;nlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve &ouml;demelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)
Mevzuatlar


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve m&uuml;esseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenilecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur tutulmuşlardır. <br />

Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında
Mevzuatlar


SGK Genelgesi 2015/27<br />

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 289)
Mevzuatlar


Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)&rsquo;ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 289)

Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannameleri ile Ba-Bs Bildirim Formlarının Verilme Sürelerinin Uzatılması
Mevzuatlar


23/09/2015 &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameleri ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30/09/2015 tarihine kadar elektronik ortamda g&ouml;nderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme s&uuml;resinin uzatılmasına ilişkin a&ccedil;ıklamalara yer verilmiştir.

Sgk aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresinin uzatılmasına ilişkin duyuru
Mevzuatlar


Sosyal G&uuml;venlik Kurumu tarafından 17.09.2015 tarihinde yapılan a&ccedil;ıklama ile Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin verilme s&uuml;resinde değişiklik yapılarak, &ouml;zel sekt&ouml;r işverenlerince 2015/Ağustos ayına ilişkin d&uuml;zenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme s&uuml;resi Kurban Bayramı tatilini izleyen ilk iş g&uuml;n&uuml; olan 28/09/2015 tarih saat 23:59 a kadar uzatılmıştır.

VUK Genel Tebliği 456
Mevzuatlar


Resmi Gazete Sayı : 29458<br />4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;

KDV İade Rehberleri Yayınlandı
Mevzuatlar


Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, etkin ve verimli bir vergi sisteminin m&uuml;kellef odaklı bir yaklaşım ve g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir vergi idaresi ile sağlanabileceği ger&ccedil;eğinden hareketle, m&uuml;kelleflerimizin vergiye uyum maliyetini azaltmak ve vergiye g&ouml;n&uuml;ll&uuml; uyumu artırmak maksadıyla &ccedil;alışmalar yapmaktayız.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevzuatlar


4 Ağustos 2015 Tarihli ve 29435 Sayılı Resmi Gazete

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetm
Mevzuatlar


4 Ağustos 2015 Tarihli ve 29435 Sayılı Resmi Gazete

4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
Mevzuatlar


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449)
Mevzuatlar


Resmi Gazete - Sayı : 29322

2014 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Elektrik Kesintisi Nedeniyle Uzatılmıştır.
Mevzuatlar


Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin ...

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar
Mevzuatlar


31 Mart 2015 Tarihli ve 29312 Sayılı Resmi Gazete

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Mevzuatlar


31 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29253

2015 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair T
Mevzuatlar


31 Aralık 2014 Tarihli ve 29222 Sayılı Resmi Gazete

Asgari Ücret Tarifesi
Mevzuatlar


Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari &uuml;cret tarifesidir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)
Mevzuatlar


30 Aralık 2014 Tarihli ve 29221 Sayılı Resmi Gazete

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muh.Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 17)
Mevzuatlar


18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)
Mevzuatlar


28 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete - Sayı : 29044

Palmiye Mevzuat Programı Kurulum Dosyası
Mevzuatlar


1 haftalık demo ve kurulum dosyası ektedir<br />

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına ilişkin Sürküler
Mevzuatlar


24.4.2014 tarih ve 32 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerlerinde; 25 Nisan 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 29 Nisan 2014 Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.