Tarihçe

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın yayımlanmasının ardından 07.02.1990 tarihinde T.C. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurul Başkanlığı’na Odamızın tüzel kişilik kazanması için başvuruda bulunulmuş ve 12.02.1990 tarihli onay ile bu başvurumuz uygun bulunmuştur.


Odamız ilk faaliyetine Atatürk Caddesi Vakıflar iş hanı Kat:4 No:401 adresinde başladı. Yasa gereği Defterdarlıkça oluşturulan komisyonlarla Geçici izin Belgeleri verilerek üye kütüğü oluşturuldu. Bu üyelerin katılımı ile Uludağ Üniversitesi Kültür Sarayı Fethiye / Bursa adresinde Genel Kurul yapılarak Müteşebbis Heyet oluşturuldu.

Müteşebbis Heyet 20.01.1990 tarihinde göreve başlayarak ilk Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar bu görevlerini sürdürdü.12 Mart 1990 tarihinden 15 Mayıs 1990 tarihine kadar ilk Genel Kurula katılacak olan üye kayıtları tamamlandı. Bu dönemde izin belgesi sahibi 1161 meslek mensubundan 1086’sının Odaya kayıtları gerçekleştirilmiş, bu üyelerin dağılımı ise;
Serbest Muhasebeci: 736
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: 350 kişiden oluşmaktaydı.

736 Serbest Muhasebeci üyenin 513’ü serbest büro sahibi olarak faaliyette bulunurken; 223 SM ise bağımlı olarak çalışmaktaydı. 350 SMMM’in 225’i serbest büro sahibi olarak faaliyette bulunurken 125 SMMM ise bağımlı olarak çalışmaktaydı.

24/06/1990 Tarihinde yapılan Genel Kurul seçimleri neticesinde ilk Kurullar oluşturuldu. 13.08.1990 tarihinde ise ilk Komisyonlar oluşturuldu. Bu Komisyonlar Denetleme, Staj Eğitim, Danışma, Eğitim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Basın Yayın ‘dan oluşmaktaydı.

21/08/1990 tarihinde Cemal Nadir Caddesi Kocagil Apartmanı No:8/5 adresindeki daire satın alınarak bu tarihten itibaren Odamız üyelerine kendi binasında
hizmet vermeye devam etmiştir.

07/06/1992
tarihinde Odamızın ikinci donem Kurul seçimleri yapıldı. Bu seçime yapılan itiraz üzerine iptal edilen seçimin yerine tekrar seçim 12 Temmuz 1992 tarihinde yapılarak yeniden kurullar oluşturuldu.
Cemal Nadir caddesindeki oda hizmet binasının yetersiz kalması nedeni ile yeni bir yer arayışına gidilerek 660 metrekare alana sahip Fevzi Çakmak Caddesi Fomara iş merkezi No.79 K:2 adresi 01/07/1998 tarihi itibarı ile kiralandı. 02/11/1998 tarihi itibari ile de üyelerine bu adreste hizmet vermeye başladı.

2001 yılında Akademik Odalar Birliği kooperatifi kurulması ve bütün Akademik Odaların bir arada olduğu yerleşke yapılması fizibilite çalışmaları başlatıldı.

05 Mart 2003 tarih ve 5749 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilerek S.S. Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi kuruldu.

07 Temmuz 2005 tarihinde Odamızın da üyesi olduğu S.S. Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi encümeni ile yüzde on kat karşılığında arsa ihalesi gerçekleştirildi.

22 Ağustos 2006 tarihinde Oda İnşaatımızın temel atma töreni yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesinin katkıları ile Odunluk Mahallesindeki yer Akademik Odalar Birliği Kooperatifine tahsis edildi.

22 Ağustos 2006 tarihinde temeli atılarak başlanan Akademik Odalar Birliği İnşaatı 2010 yılının Nisan sonunda odamıza teslim edildi.

07 Mayıs 2010
tarihinde Fevzi Çakmak Caddesi Fomara İş Hanı Osmangazi / Bursa adresi Oda Merkez Hizmet binasındaki faaliyetlerine son verildi.

10 Mayıs 2010 tarihinden itibaren Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:8 Nilüfer /Bursa adresindeki mülkiyeti odaya ait olan yeni hizmet binamıza taşınarak 4000’e yaklaşan üyemiz ve 2000’e yaklaşan stajyerimize bu yeni binamızda hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Müteşebbis Heyet
13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 Sayılı Yasa ile kuruldu. Yasa gereği Defterdarlıkça (Vergi Dairesi Başkanlığı’nca) oluşturulan komisyonlarla geçici izin belgeleri verilerek üyeler oluşturuldu.Kurumsal

Döviz Kurları

  •   1.-USD     .-TL
  •   1.-USD     .-TL

  •   1.-EUR     .-TL
  •   1.-EUR     .-TL