65 YAŞ VE ÜSTÜNDE OLANLAR VEYA KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR İLE BEYANNAMELERİ

BU KİŞİLER TARAFINDAN VERİLENLER BEYANNAMELERİNİ MALİ TATİLDEN SONRA VEREBİLİRLER

528 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 22 Mart 2020 tarihi itibariyle 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 24 Mart 2020 tarih itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin22 Mart 2020tarihi itibariyle başlatılan mücbir sebep hali 26 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erdirilmişti.22 Mart 2020 ila 26 Haziran 2021 tarihleri arasındaverilemeyen beyanname/bildirimlerinin (2020 yılına ilişkin geçici vergi beyannameleri hariç) 26 Haziran 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmesi ve bu beyanname/bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir.Diğer taraftan mücbir sebep halinin sona ermesinden sonraki 15’inci gün 11 Temmuz 2021 gününe denk gelmekle birlikte, bu tarih mali tatil aralığında denk geldiğinden mücbir sebep döneminde verilmeyen beyanname ve bildirimler, 27 Temmuz 2021 tarihine kadar verilebilecektir. Beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin de 28 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.Süre uzatımı işleminin, mükellefin kronik rahatsızlığı bulunduğuna dair beyanı içeren İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden vereceği yazılı başvurusuna istinaden yapılacağından sağlık kuruluşundan alınan belgelerin ise 26 Temmuz 2021 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.