Meslek yasamızın 32. yıldönümü, tüm meslek camiamıza KUTLU OLSUN!

Basın Açıklaması için tıklayınız

BASIN AÇIKLAMASI

 

Sevgili Meslektaşlarım,

Değerli Basın Mensupları,

 

13 Haziran 1989 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Meslek Yasamızın, yasal statüye kavuşmasının 32. yıldönümünü kutluyoruz. Uzun bir bekleyişten sonra yasal statüye kavuşan meslek yasamızın 32. yıldönümü, tüm meslek camiamıza KUTLU OLSUN! 

Pandemi sürecinde görüldü ki; hem işletmelerimizin varlıklarını koruyabilmeleri, hem kamu finansmanının sağlanması açısından, kamu ile işletmeler arasında köprü görevi gören Mali Müşavirler üstlenmiş oldukları sorumlulukları başarı ile yerine getirdiler.

Devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan, devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan ve işletmelerin muhasebe - denetim işlemlerini gerçekleştiren Mali Müşavirlik mesleğinin, maalesef ki günümüzde halen önemli sorunları çözüme kavuşturulamamıştır.

ÇÖZÜMÜNÜ TALEP ETTİĞİMİZ BAZI SORUNLARIMIZ ŞÖYLE;

-         Mücbir sebep hali genişletilmelidir.

-         Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır.

-         Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır.

-         Mali Müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir.

-         Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir.

-         Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır.

-         Mali Müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir.

-         Mali Müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir.

 

 

-         YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

-         Kamu Kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

-         Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.

-         Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz.

-         Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Yaşanan pandemi sürecinde meslek mensuplarımızın fedakarlıkla yürüttüğü faaliyetler sonucu topluma yarattığı fayda, kamuoyu tarafından iyice anlaşılmış ve takdir edilmiştir. Böylesine önemli bir meslek grubunun taleplerinin toplum yararına talepler olduğunun artık yetkililer tarafından da anlaşılmasını istiyoruz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Meslek Yasamızın 32. yıldönümünü kutluyor, mesleki taleplerimizin yerine getirilmesini temenni ediyoruz…

 

Saygılarımla…

 

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına;

Doğan YILMAZ

Başkan