DUYURU

Bursa SGK İl Müdürlüğü geriye doğru teşvikten yararlanma ekranı bilgi notu

BİLGİ NOTU

Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi ile sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma şartlarına haiz olmasına karşın, daha evvel herhangi bir kanun numarası seçilmeksizin teşviklerden yararlanılmayan dönemlerin ya da kanun numarası seçilerek teşvikten yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün tercih edilecek başka bir teşvik türü ile geriye yönelik olarak değiştirilmesine imkân tanınmıştır.

Anılan Kanuna ilişkin Kurumumuzca yayımlanacak genelge çalışmaları devam etmekle birlikte, işverenlerimizce daha önce düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin iptal edilerek tercih edilecek teşvik türüne ilişkin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesine çevrilebilmesi için "e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” menüsü ile başvuru giriş ekranları işverenlerimizin kullanımına açılmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu ekranlar işverenlerimiz tarafından kullanılmaya başlanmış ve girişi yapılan iptal/ek/asıl belgeler ünitelerimiz onay ekranlarına düşmeye başlamış olup, gerek işverenlerce internetten, gerekse ünitelerimiz ekranlarından mükerrer giriş yapılmasına mahal verilmemesi bakımından, daha evvel ünitelerimize verilen belgelerin sisteme girişi bir süre için yapılmayacaktır.

Ayrıca, geriye yönelik teşviklerden yararlanma talebinde bulunmak isteyen işverenlerin, söz konusu taleplerini ünitelerimize kâğıt ortamında yapmayıp, sistem üzerinden açılan ekranlar vasıtasıyla yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.