e-FATURA UYGULAMASINDA 1150 VE 1160 HATASI ALAN

MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE

21/06/2021 tarihi itibariyle Türk Lirası dışında para birimi kullanan ve döviz kuru  bilgisi  giren  mükelleflerin  1150  hata  kodu  alarak (cac:PricingExchangeRate/cbc:CalculationRate   elemanı   değeri. cac:PricingExchangeRate/cbc:CalculationRate  elemanı  noktadan önce en  fazla  15  ,  noktadan  sonra  (kuruş)  en  fazla  4  haneli  olmalıdır.) faturalarını gönderememe sorunu Başkanlığımızca giderilmiştir. Bu şekilde hata alan ve faturalarını gönderemeyen mükelleflerimizin ilgili faturalarını tekrar zarflayarak göndermesi halinde faturaları başarılı olarak iletilebilecektir.Duyurulur.Kaynak:GİB