YAPI KOOPERATİFLERİNE İLİŞKİN

DUYURU

İçişleri Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 01.06.2021 tarihli ve 153-8878 sayılı "Koronovirüs Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu Genelgesiyle; Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dâhil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesinekarar verilmiş, 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dâhil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m², kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m² alan bırakılması kaydıyla izin verileceği belirtilmiştir.