Uludağ Üniversitesi'nin akademik çalışma için meslek mensuplarına yönelik hazırladığı;

Anketleri doldurmak için tıklayınız

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

Anket için Tıklayınız

BAĞIMLI ÇALIŞAN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Anket için Tıklayınız