Ticaret İl Müdürlüğü A.Ş.Genel Kurul Modülü hakkında uyarı açıklaması


İlgide kayıtlı yazımızda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan "Anonim Şirketlerin Genel  Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için bakanlık  temsilcisi görevlendirme taleplerinin elektronik ortamda alınmasına, görevlendirme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik ortamda saklanmasına imkan tanıyan ve işleyişi MERSİS....