TÜRMOB e-defter saklama uygulaması

E defter ikincil kopyaların yüklenmesi tarihleri TÜRMOB web sitesinde yayınlanmıştır

e-Defter ve berat dosyalarının aktarım işlemlerinin gerçekleştirildiği uygulama yukarıdaki linkten indirilebilir Kurulum işlemleri gerçekleştirilen e-Defter Saklama Programı tarafından ilgili dosya yolu (klasörü) sürekli şekilde (1 dakikalık peryotlarda sistem ilgili klasörde yeni bir dosya olup olmadığını kontrol eder) kontrol edilerek yeni bir e-Defter veya berat dosyasının bulunduğunu tespit etmesi halinde otomatik olarak; bu dosyaların öncelikle aşağıda belirtilen dosya kontrollerini yapar ve bu dosyaların gizliliğini ve güvenliğini sağlayacak kriptolama işlemini gerçekleştirir ve GİB bilgi işlem sistemlerine kriptolanan dosyaların aktarım işlemlerini yürütür. Program tarafından aktarım işlemlerinin durumu, programın ana ekranında yer alan “e-Defter Listesi” menüsünden takip edilebilir


https://www.turmob.org.tr/e-donusum/e-defter-saklama-uygulamasi


GİB e-Defter Saklama Klavuzu