SGK Yapılandırma Düzenlemesinde
Değişiklik Yaptı

2020/52 sayılı SGK Genelgesi "2020/45 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması"

1.Son başvuru tarihine kadar  (31/12/2020 tarihi) tebliğ edilen idari para cezaları, işverenlerce/ilgililerce  bu  cezalara  itiraz  edilmeyeceğine  dair  yazılı  beyanda bulunmaları şartıyla kesinleşmiş gibi kabul edilerek yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

2.Devlet  yardımı,  teşvikve  desteklerden  yararlanmak,  ihalelere  katılabilmek amacıyla  ve  hakediş  ödemelerine  ilişkin  belge  talep  edilmesi  durumunda taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara…

Ek: TÜRMOB açıklaması ve SGK Genelgesi