Meslektaşlarımız 31 Mayısa Kadar (Bayram dahil) Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kapsamı Dışındadırlar


Sokağa Çıkma kısıtlaması sırasında


1 - Meslektaşlarımız Mesleki Kimlik Kartı veya Vergi Levhası ibrazı ile, (Mesleki Kimliği olmayan üyelerimiz Odadan belge alabilirler)


2 - Meslektaşlarımızın Çalışanları ise Üyemizin, kaşeli imzalı çalışanı olduğuna dair yazısı ekinde aylık sigortalı hizmet listesi ile kapsam dışı olacaktırlar.


Not: İzin için herhangi bir kuruma başvuruya gerek yoktur.


İlgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Personel İzin Yazısı ektedir