Meslek Yasamızın 30. yılı Kutlu Olsun


MESLEK YASAMIZIN YASALAŞMASININ 30. YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE DÜZENLEDİĞİMİZ ÇELENK TÖRENİ VE BASIN AÇIKLAMAMIZ…

 

13 Haziran 1989 tarihinde yasalaşarak yürürlüğe giren 3568 Sayılı Meslek Yasamızın, bugün yasal statüye kavuşmasının 30. yıldönümünü kutluyoruz. Uzun bir bekleyişten sonra yasal statüye kavuşan meslek yasamızın 30. yıldönümü, tüm meslek camiamıza KUTLU OLSUN!

Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce ülkemizde ise ancak otuz yıl önce yasal statüsüne kavuşan, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimizin 30. Yılını, maalesef ki buruk bir mutlulukla kutluyoruz. 
Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde meslek mensuplarımız, ülke ekonomisinin gelişimi için çalışmış, ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında köprü görevini üstlenmiş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri ile yerine getirmişlerdir.

Muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan camiamız, çağın gerektirdiği teknolojik yeterliliğe ayak uydurabilmiş, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmıştır. Bütün bu gayretli çalışmalara karşın, camiamızın çözümü son derece basit ve insancıl talepleri maalesef görmezden gelinmiştir.

Şöyle ki;
* Meslektaşlarımız, hastane yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni doğum yapmışken bile beyanname ve bildirim göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep olarak görmemektedir. Bu sebeple, mükellefler için geçerli olan mücbir sebep halinin meslek mensupları için de geçerli olması sağlanmalıdır.

* Hali hazırda mevcut olan mali tatil, gerçek bir tatil olmaktan çok uzaktadır. Mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir.

* Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

* Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

* Dördüncü dönem geçici vergi beyanı kaldırılmalıdır.

* Serbest meslek geliri, Gelir Vergisi Kanunu’na göre tahsilat esasına bağlı olmasına karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur. Serbest meslek geliri Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmalıdır.

* Ayrıca; Kamu İdaresi bürokrasisinden de yeni dönemde paydaş anlayışı ile hareket etmelerini bekliyor, özellikle meslek örgütümüze bakış açısının değişmesini, meslek örgütümüzün taleplerinin dikkate alınarak işbirliği ortamının tesis edilmesini talep ediyoruz.

* Son dönemlerde özellikle avukatlık hizmetleri üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve belirli kıdeme sahip olanlara yeşil pasaport verilmesi yargı reformunun bir parçası olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Serbest meslek gelirleri üzerindeki vergi yükü sadece avukatların değil tüm serbest meslek erbabının sorunudur. Öte yandan, küreselleşen dünyada avukatlık hizmetlerinde olduğu kadar yabancı sermaye ile birebir çalışan meslek mensuplarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır.

Bu sebeple yapılacak reformların sadece bir gruba hasredilmemesi ve tüm serbest meslek erbabı düşünülerek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Meslek Yasamızın 30. yıldönümünü kutluyor, mesleki taleplerimizin yerine getirilmesini temenni ediyorum…
Saygılarımla…

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına;
Doğan YILMAZ
Başkan