BAĞIMLI ÇALIŞANLARA % 50 AİDAT İNDİRİMİ


3568 sayılı yasaya 5786 sayılı kanunun 8.maddesi ile eklenen fıkra uyarınca
“Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında
çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya yıllık aidatlarını % 50 indirimli olarak öderler”
hükmü getirilmiştir.

Oda Yönetim Kurulu 07.01.2020 tarih ve 1642
sayılı kararı gereği,

1- Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve
kuruluşlarında görev yapanlar,
2- Firmalarda sözleşme ile bağlı çalışan ancak
kendi şifreleriyle beyanname göndermeyen,
3- Firmalarda sözleşme ile bağlı çalışan, bağımsız
denetçi olan, ancak fiilen bağımsız denetim faaliyeti
yapmayan, denetim kadrolarında yer almayan

Meslektaşlarımız ekte sunulan taahhütnameyi imzalayıp,

Odamıza ulaştırdıkları takdirde aidatlarını % 50 indirimli ödeyeceklerdir.

İndirim taahhütnamesi ektedir.