MÜCBİR SEBEP KAPSAMINDA OLANLAR İÇİN

SGK ya Ödenecek Prim Ödemeleri Ertelendi

 - 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02/11/2020 tarihine,

(31/10/2020 tarihi cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle),
- 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30/11/2020 tarihine, 
- 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31/12/2020 tarihine, 
- 65 yaşını doldurmuş olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı
kapsamına giren gerçek kişi işverenlerin/sigortalıların mücbir sebep dönemi
boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği
günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.