Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru


2019 yılı verilerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olduğu görülmesine rağmen 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu...