Kısa Çalışma Ödeneği Fazla Ödeme İşlemleri


İŞKUR AÇIKLAMASI

 

 

Fazla Ödemelerin Tahsil İşlemleri

 

Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) Fazla Ödeme tutarlarının Kuruma ödenmesinde izlenecek yöntem ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

1-İşyeri; fazla ödeme işlemlerini başlatmak için KÇÖ Sorumlusu ile irtibat kurmalıdır.

2-İşyeri; fazla ödemenin oluştuğu aya ait (işyeri puantaj kayıtları ile uyumlu ve SGK bildirimleri ile uyumlu olacak) “Oran Exceli” ’ni KÇÖ Sorumlusuna e-posta ile gönderir.

3-KÇÖ sorumlusu; “Oran Excel”’i portala yükler. İşyeri bazında oluşan Fazla Ödeme satırlarını gösteren “KÇÖ Bildirgeleri İçin Banka Disketi Oluştuktan Sonra Gerçekleşen Plan Ve Fazla Ödeme Satırları” Raporunu İşyerine iletir.

4-İşyeri; raporda oluşan miktarı PTT HESAP NUMARAMIZ: 01915216 İŞKUR hesabına yatırır.

5- İşyeri; aşağıdaki içerikleri belirtilen dilekçe ve eklerini bursa@iskur.gov.tr adresi ile İŞKUR’a gönderir.

 

1)    İŞYERİ DİLEKÇESİ

Dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekir.

 

a)     İcmal Liste

Listede bulunması gereken bilgiler

           - İşçinin Adı Soyadı

           -TC Kimlik No

           - İşçiye İlişkin Fazla Ödeme Miktarı

 

b)    Dekont

Dekontta bulunması gereken bilgiler

           - Firma Adı ve Unvanı/ İŞKUR İşyeri No

           - KÇÖ Fazla Ödemenin Hangi Aya ait olduğu

           - KÇÖ Fazla Ödemeye ilişkin İşçi Sayısı