Kısa Çalışma Ödeneği 31 Aralık 2020'ye kadar uzadı

Cumhurbaşkanı Kararı ve TÜRMOB kitapçığı

1 Aralık 2020 tarih ve 31321 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile....

Dosya 1: Cumhurbaşkanı Kararı

Dosya 2: TÜRMOB KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği Konusunda Bilinmesi Gerekenler kitapçığı