İŞVERENLERİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

olan prim ve idari para cezaları borçlarının 7326 sayılı kanuna göre yeniden yapılandırma rehberi


ÖZET 03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun prim ödeme yükümlülerine ne gibi haklar getiriyor, bu haklardan yararlanmak için hangi işlemlerin yapılması gerektiği bu rehberde açıklanmıştır.

İÇİNDEKİLER
A- YASANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLAR YÖNÜNDEN GETİRDİKLERİ ................ 2
B- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN SGK ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ ....................................... 6
C- BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ ........................................................................................................... 7
D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ GENEL OLARAK HESAPLANMASI ............................ 9
E- YAPILANDIRILAN SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ ............................................................................ 10
1) Peşin Olarak Ödeme............................................................................................................................... 10
2) Taksitler halinde ödeme ........................................................................................................................... 11
3) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi ................................................................................. 12
4) Taksit Süreleri ve katsayı Farkları ........................................................................................................... 12
F- İDARİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI ..................................................................................... 14
G- EKSİK İŞÇİLİKTEN KAYNAKLANAN PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI................................... 14
H- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI ............................................... 15
I- BAĞKUR KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARDAN İLGİLİ KANUNLARA GÖRE SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLARA İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER ................................................................................. 16
İ- YAPILANDIRMA HÜKÜMLERİNİN BOZULMASI ........................................................................................ 17
J- SÜRESİNDE ÖDENMİŞ CARİ AY PRİMLERİNİN AKSATILMIŞ YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNE MAHSUBU ...................................................................................................................................................... 18
K- ADİ ORTAKLIKLAR İLE APARTMAN KAPICILIĞI İŞYERLERİNE İLİŞKİN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ....................................................................................................................................... 18
L- ALT İŞVERENLERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI ...................................................................... 19
M- BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI HALİNDE, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA, İHALELERE KATILMA, HAKEDİŞ ALMA, YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMA VE HACİZ İŞLEMLERİNİN DURUMU ............... 20
N- 6736,7020,7143 ve 7256 SAYILI KANUNLARIN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YAPILANDIRMASI DEVAM EDENLER HAKKINDA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMLER .................................. 25