İŞÇİLİK ALACAKLARI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR SERTİFİKA PROGRAMI

7-8-9-10 ARALIK 2020
EĞİTMEN Av. Ahmet EVCİMEN
KGK DESTEKLEYİCİ 14 KREDİ
KATILIMCILAR İÇİN GEREKLİ MATERYAL; Excel programı olan bilgisayar
EĞİTİM ZOOM ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
KATILIM ÜCRETİ 500 TL + KDV 4 GÜN / TOPLAM 14 SAAT / Dersler saat 18:00’de başlayacaktır
SON BAŞVURU TARİHİ: 27 KASIM 2020