Gayrimenkul Kiralamalarında

İndirimli Tevkifat Oranı Uygulaması

30 Eylül 2021'e Kadar Uzatıldı.

Gayrimenkullerin kiralanması karşılığında nakden ve hesaben yapılacak kira ödemelerindenGelir Vergisi Kanunu’nun 94'üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesi uyarınca yapılması gereken vergi tevkifat oranının %20’den %10’a düşürülmesine yönelik düzenlemenin uygulanma süresi; 30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül 2021tarihine kadar uzatıldı.

31Temmuz  2020  tarihli  ve  31202  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan 2813  sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar KuruluKararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranlarına ilişkin 12/1/209 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil ) geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış, konuyla ilgili açıklamalarımıza 04.08.2020/160 sayılı Sirkülerimizdeyer verilmişti.

23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile  193  sayılı  Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  94'üncü  maddesinde  yer  alan  tevkifat nispetlerine ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile  5520  sayılı  Kurumlar  Vergisi  Kanunu’nun  15'inci  maddesinde  yer  alan  vergi  kesinti oranlarına ilişkin 12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapılmış ve indirimli kesinti oranlarının uygulanma süresi 31/05/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarımıza 24.12.2020/227 sayılı Sirkülerimizdeyer verilmişti