İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın da (BSMMMO) aralarında bulunduğu Bursa Akademik Odalar Birliği’nden kamuoyuna çağrı:

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

 

Bursa Akademik Odalar Birliği olarak ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi), 19 Mart 2021 tarihinde gece yarısı yayımlanan 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Üçüncü Maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesini sadece kadınlarımız açısından değil demokratik hukuk devleti ilkeleri açısından da kaygı verici bir gelişme olduğunu belirtmek istiyoruz.

 

Amaçları arasında;

Ø kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele etmek, şiddeti önlemek ve kovuşturmak,

Ø kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek gerçek anlamda kadın erkek eşitliğini teşvik etmek,

Ø şiddet mağdurlarını korumak ve desteklemek

Ø şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini oluşturmak amacıyla koordinasyonu sağlamak.

 

Bulunan “81 maddelik İstanbul Sözleşmesi; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Kasım 2011'de onaylanarak, hiçbir maddeye çekince konulmadan imzalanmış, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sözleşmeyi ilk imzalayan devlettir.

İstanbul Sözleşmesi, kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesine dayalı uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaya dayanan bir sözleşmedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak, kadın mücadelesinin kazanımlarını geliştirmek, eşit ve adil bir toplum kurgulamak siyasi iktidarların sorumluluğudur.

Çekilme kararı için izlenen yollar İdare, Anayasa ve Milletlerarası Hukuka aykırıdır. Onaylamayı uygun bulan 6251 sayılı yasadan ve Anayasanın 90. Maddesinden güç alan bu sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararı ile çekilebilmek, hem TBMM iradesini yok saymak ve hem de Anayasaya açık aykırılıktır. Bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinden yetki alıyor gibi görünse de, Anayasanın 104. Maddesi gereğince temel hak ve özgürlükler konusunda bir kararname düzenlenemeyeceği için, bu çekilme kararı yok hükmündedir. Sözleşmede kararlaştırılan çekilme prosedürüne de uyulmayarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne bildirim yapılmamıştır. Sözleşmenin 80.maddesine göre fesih bildiriminin Genel Sekreter tarafından alınmasından sonraki üç aylık sürenin sonunu izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girmektedir, bu sebeple de İstanbul Sözleşmesi halen de yürürlüktedir.

Ne yazık ki günden güne artan kadınlara yönelik şiddet; ağır bir insanlık suçu ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önünde çok ciddi bir engeldir. Bu suçla etkin bir şekilde mücadele etmek toplumdaki tüm bireylerin görevidir. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi ve kadın dayanışması ile eşit ve özgür bir toplumun inşa edilmesi için hep birlikte mücadele edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak hukuk önünde hiçbir ayrım gözetmeden herkese eşit muamele yapılmasının teminatı olan İstanbul Sözleşmesine artık taraf devlet değilim demek ve bunu haklı bir gerekçeye dayandırabilmek mümkün değildir. Toplumda kutuplaşma ve ayrışma yaratacak olan bu durum şiddetin her türlüsünü körükleyeceği için; hatadan bir an önce dönülmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

BURSA BAROSU

BURSA ECZACI ODASI

BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

BURSA TABİP ODASI

BURSA VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB MİMARLAR ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ