Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan

Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi

30 Eylül 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Ekli Kararın 1’incimaddesi ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6’ncı maddesinde yer alan 31/07/2021 ibareleri 30/09/2021 şeklinde değiştirildi.

Buna göre 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile eklenen Geçici 6'ncı madde uyarınca 30 EYLÜL 2021 tarihine kadar;

?Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları %18’den %8’e,

?Bazı mal ve hizmetlere uygulanmakta olan katma değer vergisi oranları ise %8’den %1’e,indirimli oranlar uygulanacaktır.

31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara eklenen geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar;