Anadolu Üniversitesi Talebi

Yüksek Lisans Tezi Uygulama Çalışması

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı
öğrencisi Vildan ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Ergün KAYA'nın danışmanlığında "Muhasebe Meslek
Mensuplarının Etik İlke ve Kurallara Yaklaşımı ve Bir Araştırma" başlıklı yüksek lisans tezini
hazırlamaktadır. Tez çalışması kapsamında uygulanacak ankete
"https://forms.gle/JEX1iCQkcoULYtMq8" bağlantı adresinden erişilecek olup, Odanıza kayıtlı
muhasebe meslek mensuplarına duyurulması gerekmektedir. Araştırmanın uygulanmasında
Üniversitemiz Etik Kurulunca sakınca bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve gerekli iznin verilmesini rica ederim.


Prof. Dr. Süleyman SÖZEN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı