7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri

Hakkında Duyuru

Yapılmasına  İlişkin Kanun  yayımlanmış,  Kanun  kapsamına  giren  alacaklar  ve  bu  alacakların  yeniden yapılandırılması,  matrah  ve  vergi  artırımı  ile  işletme  kayıtlarının  düzeltilmesine  yönelik hükümlerin uygulamasına dair açıklamaların yer aldığı “1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ise 14.06.2021 tarihlive 31511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanun   kapsamında   yapılandırma   başvuruları   ile   matrah   ve   vergi   artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin  elektronik  ortamda  alınabilmesi,ödeme  planlarının  bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalara  Kanunun  yayımtarihinden önce başlanılmışve elektronik geliştirme süreçleri tamamlanan kısımlar uygulamaya ivedilikle alınmıştır.