Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları


Muhasebede Gündem 2 - Güncel SGK ve Muhasebe Uygulamaları
İşçi Özlük Dosyaları ve İş Sözleşmeleri
Ücret ve Ücretin Unsurları
Çalışma Süreleri ve Yıllık Ücretli İzin
Bordro Parametreleri
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması
Dönem Sonu Muhasebe Uygulamalarında Hatırlatmalar

Konuşmacı:
Doğan YILMAZ - Oda Başkanı
Yavuz KARA - TÜRMOB Eğitmeni