Resmi Gazete

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2’ den % 1.6’ ya indirildi. Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan .... devamı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2’ den % 1.6’ ya indirildi.
Yıllık yüzde 19 olarak uygulanan Tecil Faizi Oranı, 30.12.2019 tarihli 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile yıllık % 15 olarak belirlendi.