Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, • T.C. Ziraat Bankası A.Ş. • Türkiye Halk Bankası A.Ş. • Türkiye Vakıflar Bankası ...devamı T.A.O. • Ziraat Katılım Bankası A.Ş. • Vakıf Katılım Bankası A.Ş. • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir

Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,   • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.   • Türkiye Halk Bankası A.Ş.   • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.   • Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.   • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)  vasıtasıyla tahsiline devam edilecektir