Bilgilendirme

Kısa adı ESBİS olan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi konusunda gerek Gelir İdaresi Başkanlığı gerekse Ticaret Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Anılan sistemin esnafların defter tutması ile herhangi bir ilişkisi olmadığı tespit ve teyid edilmiştir. Söz konusu sistem esnafların kendilerine özgü bilgi sistemi ile ilgilidir, defter tutma ile ilgili bir sistem değildir. Konu ile ilgili tüm gelişmeler mesleğimiz adına yakından takip edilmekte olduğunu bilgilerinize sunarız.

Kısa adı ESBİS olan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi konusunda gerek Gelir İdaresi Başkanlığı gerekse

Ticaret Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmıştır. Anılan sistemin esnafların defter tutması ile herhangi bir ilişkisi olmadığı tespit ve teyid edilmiştir. Söz konusu sistem esnafların kendilerine özgü bilgi sistemi ile ilgilidir, defter tutma ile ilgili bir sistem değildir. Konu ile ilgili tüm gelişmeler mesleğimiz adına yakından takip edilmekte olduğunu bilgilerinize sunarız.