1 ocak 2019 dan itibaren elektronik ortamda satılan ve yayımlanan gazete dergiler, okuyucu ve tablet ve benzerleri ile bunların 1117 sayılı kanuna göre poşetlenerek satılanların tesliminde KDV oranı %18’e çıkartılmıştır.


E-kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri ile bunların 1117 sayılı kanuna göre tesliminde KDV oranı %18’e çıkartılmıştır.Kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel poyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki gibi malzemelerde KDV oranı değiştirilmemiştir.