ÇALIŞTAY - Bağımlı Çalışan Mali Müşavirlerin Sorunlarının Çözümünde Odanın Rolü

Konuşmacılar:<br />Smmm. Ahmet Hikmet S&Ouml;NMEZ - BSMMMO Başkan ı<br />Av. Serdar ULUSOY - BSMMMO Hukuk Danışmanı<br />Smmm. Hacı Bektaş AYKUT - BSMMM Bağımlı &Ccedil;alışan Meslek Mensupları Komisyonu Başkanı