2021 Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri

BSMMMO Yönetim Kurulu’nun 18/11/2020 tarih ve 1686 sayılı kararı ile onaylanmış tavsiye niteliğinde olup; 2021 yılı Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri ücretleri

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nun 18/11/2020 tarih ve 1686 sayılı kararı ile onaylanmış tavsiye niteliğinde olup; 2021 yılı Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri ücretleri, aşağıdaki gibidir.

 

Saygılarımla,

Doğan YILMAZ

Başkan