2020 TAKVİM YILINA AİT GELİRLERİN

KGK'YA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

2020 TAKVİM YILINA AİT GELİRLERİN KGK'YA BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURUBilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uyarınca, denetim kuruluşları ve denetçilerin son takvim yılına ait gelirlerini Kurumumuza bildirmesi gerekmektedir.2020 takvim yılına ait gelirlerin Kurumumuza bildirilmesine ilişkin yükümlülüğün zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesi ve bu yükümlülüğün yerinegetirilmemesi nedeniyle herhangi bir yaptırımla karşılaşılmaması adına aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir:1) Kimler gelir bildiriminde bulunmalıdır?Denetimin yapılış amacına/kapsamına bağlı olmaksızın01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasındabağımsız denetim sözleşmesi imzalamış olantüm denetim kuruluşları ve denetçilerin 2020 takvim yılına ait gelirlerini Kurumumuza bildirmesi gerekmektedir.2) Bildirim ne zamana kadar yapılmalıdır?28/04/2021 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan“Kurumumuza Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru”uyarınca 2020 takvim yılına ait gelir bildirimin30/06/2021tarihine kadar yapılması gerekmektedir.3) Bildirim nasıl yapılmalıdır?Bildirimler yukarıda belirtilen süre içerisinde Sözleşme Bilgi Girişi Sisteminde (SBG) yer alan“Gelir Bildirimi”menüsü üzerinden elektronik ortamda yapılmalıdır.2020 takvim yılına ait gelirler bildirilirken;•Bağımsız denetim faaliyetlerinden,•Diğer denetim faaliyetlerinden,•Defter tutma hizmetlerinden,•Danışmanlık hizmetlerinden,kaynaklanan gelirler ayrı ayrı gösterilmelidir.Tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, 2020 takvim yılı içerisinde gerçekleştirilen yukarıdaki faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerbildirilmelidir.