2020 Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri

BSMMMO 2020 Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri hk.


Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nun 03/12/2019 tarih ve 1637  sayılı kararı ile onaylanmış tavsiye niteliğinde olup; 2020  yılı Gider Katılım Payı ve Defter Tasdikleri ücretleri ekli dosyadaki gibidir.


Saygılarımla,

Doğan YILMAZ

Başkan