18.02.2017 tarihinden

önce yapılmış sözleşmelerin yenilenmesi hakkında

Mükellefleri adına Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek isteyenserbestmuhasebeci veya  serbest  muhasebeci  mali  müşavirler,  bu  beyannamedesigortalılara ilişkin bilgiler yer alacaksa,prim  ve  hizmet  bilgileri  ile  ilgili  yeni sorumlulukları nedeniyle, 18.02.2017 tarihinden önce yapılmış olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”niyenilemek zorundadır. Yenilenen sözleşmenin İnternet Vergi Dairesi  aracılığıyla  sisteme girilmesi  gerekmektedir.  Şayet  mükellefleri işçi  çalıştırmıyorsa hâlihazırdaki“Elektronik  Beyanname  Aracılık  ve  Sorumluluk  Sözleşmesi” ile beyanname göndermeye devam edebilirler.