BSMMMO 1-7 MART 2020 Muhasebe Haftası Çelenk Töreni

Basın Açıklaması


1-7 MART MUHASEBE HAFTASI
ÇELENK TÖRENİ & BASIN AÇIKLAMASI

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca ‘1-7 Mart Muhasebe Haftası’ çerçevesinde; Heykel’deki Atatürk Anıtı önünde çelenk töreni ve basın açıklaması düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okumasıyla başlayan törende Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına basın açıklamasını okuyan Oda Başkanı Doğan YILMAZ, konuşmasına; Suriye İdlib' de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek başladı.

***BASIN AÇIKLAMASI***

Sevgili Meslektaşlarım,
Meslek camiası olarak; her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutladığımız ‘Muhasebe Haftamızın’ tüm meslektaşlarıma ve meslek camiamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum.

TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı; 111 bin SMMM ile 4 bin 800 YMM ve 18 bin stajyerden oluşan muhasebe camiası olarak; Muhasebe Haftası’nı kutluyoruz.

Bursa SMMM Odası; bugün 5 bin 088 üyesi ve yaklaşık bin 100 civarı stajyeri ile ekonomiye ve işletmelerin geleceğine katkı sunmaya devam etmektedir. Üyelerimizin 2 bin 417’i serbest çalışmakta, geriye kalan 2 bin 671’i ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak mesleki faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Yılda yaklaşık 200 yeni üyenin aramıza katıldığı odamızda, üye sayımız yılda ortalama % 5’lik bir oranda artış göstermektedir.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışmaktadır. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet vermekteyiz. Ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi için çalışmaktayız.

Meslek camiamızdan, maalesef ki ülkemiz yeterince yararlanmamaktadır. İş dünyasının ve kamu kurumlarının meslek grubumuzu sadece mükellefiyetlerin yerine getirilmesi için aracı olarak görmeleri, ekonomiye arzu ettiğimiz oranda katma değer yaratmamızı engellemektedir.

Bugün; ticaret, sanayi ve hizmet sektörünün defterlerini tutan, finansal tablolarını hazırlayan, bunların yanı sıra muhasebe ile ilgili konularda inceleme, tahlil, denetim, tasdik, rapor, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapan meslektaşlarımız, “ağır iş yükü altında”, başka iş kollarında örneği az bulunur “büyük sorumluluk gerektiren” bir zeminde “hayatta kalma mücadelesi” veriyor. Bir yandan “haksız rekabetle” boğuşan, öte yandan “kurumsal yapılarını kurma” çabası içindeki meslektaşlarımız şimdi yeni sorunlarla karşı karşıyadır.
Meslek camiamız toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor.


Ekonomimizin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyor. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları ve çözüm yollarını gündeme getiriyor.
Başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere; birçok kamu kurumu meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir.
Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

Meslek camiamız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır.
Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.

Bizim taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. TÜRMOB ülkemizde muhasebe mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm kesimlerin katma değer elde etmesinin mücadelesini vermektedir.

Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz.

Bu türden reform çalışmaları, bir taraftan vergi sisteminin etkinliğini artırırken diğer taraftan da ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcıların vergi kaynaklı kaygılarının bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır.

Biz, mali müşavirler, ülkemizin, Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi gibi uluslararası değerlendirmelerde daha yüksek sıralamalarda yer almasına imkan sağlayacak her türlü çalışmanın en büyük yardımcısı ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu türden çalışmaların sorunsuz ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda ilgili idarelere katkı sunmaya devam edeceğiz. Vergi sisteminin iyileştirilmesi konusunda yapılacak her türlü reforma da katkı sunacağız.
Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Hazine ile mükellefler arasında paydaşlık görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.


Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız.

TÜM TALEPLERİMİZİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMENNİ EDİYOR; tüm meslektaşlarımın ‘1-7 Mart Muhasebe Haftası’nı kutluyorum…

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI adına; Doğan YILMAZ
Başkan