TÜRMOB Duyurusu

Poşet Beyan Uygulaması ile İlgili Meslek Kamuoyuna Duyuru

10/12/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Kanun ile poşet kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmış ve Geri Kazanım Katkı Payı Beyanı verilmesi öngörülmüştür. Uygulamanın ayrıntıları ise 25/12/2018 ve 09/01/2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan 2 adet Usul ve Esas ile açıklanmıştır.

Bu Kanun’un yayım tarihi itibariyle işletmeleri bilgilendirmek amacıyla Birliğimiz tarafından 10/12/2018 tarihli, 189 sayılı; 03/01/2019 tarihli, 20 sayılı ve 11/01/2019 tarihli, 28-6 sayılı üç adet Sirküler yayımlanmıştır. Anılan sirkülere Birliğimiz internet sitesinden ulaşılması mümkündür.