509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hakkında açıklama.

e-arşiv fatura sistemine kayıtlı olmayan (sisteme kayıt zorunluluğu bulunmayan) mükelleflerce 01.01.2020 tarihinden itibaren...DEVAMI