Digital Muhasebe ve Vergi Gündemi

Yüksel BİLEK - TÜRMOB Eğitmeni

Muhasebede E-Süreç
Defter Beyan Sistemi
Muhtasar - Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Birleşmesi
e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-irsaliye
Diğer e-uygulamalar

Vergide Gündem

Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergisel Avantajlar
Nakit Sermayede Vergi İndirimi
İzaha Davet
Torba Yasa ile Gelen Değişiklikler
Bilirkişilik, Uzlaştırmacılık ve Arabuluculukta Vergilendirme
Yıl Sonu Hatırlatmaları