Şirket Birleşmelerinin Ticari ve Vergisel Boyutu Yönünden Değerlendirilmesi

BSMMMO Ticaret Mevzuatı Komisyonu ve Vergi Mevzuatı Komisyonu'nun katkılarıyla Konuşmacılar: Smmm. Kasim ÇAPRAZ - BSMMMO Ticaret Mevzuatı Komisyonu Başkanı Smmm. Emre TOKGÖZ - BSMMMO Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanı