Şeyh Edebali Üniversitesi Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki İmaj Algısı Anketi

&nbsp;Bu &ccedil;alışma Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki İmaj Algısı D&uuml;zeyinin &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi amacıyla yapılmaktadır. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz cevaplar tarafımızca saklı tutulacak ve tamamen bilimsel ama&ccedil;lı olarak kullanılacaktır.<br />