2016 Yılı Maktu Aidat İndirim Taahütnamesi

Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler (çalışmayanlar), Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler