Aidat İndirim Taahütnamesi


Maktu Aidatlar Hakkında Açıklama

 

3568 sayılı yasaya,5786 sayılı kanunun 8. Maddesi ile eklenen fıkra uyarınca (Yürürlük 26.07.2008)

 

“Meslek Mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, Odaya giriş ücreti ve yıllık aidatlarını %50 indirimli olarak öderler” hükmü getirilmiştir.

 Mesleki ruhsata haiz olup, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile meslek kütüğüne kayıtlı olup, mesleği fiilen icra etmeyenler (hiçbir mesleki faaliyette bulunmayanlar) Odaya kayıt (Giriş) ve Maktu (Yıllık) üye aidatlarını  % 50 indirimli ödeyeceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile hiçbir mesleki faaliyette bulunmadığını beyan edenler, bu durumlarını belgelendirmek zorundadır. Aksi takdirde aidatlarını tam olarak öderler.

 İşletmelerde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini devam ettiren Meslek Mensupları ve Ruhsat almaya hak kazanıp üyelik kaydını yeni yaptıracak bağımlı çalışan Meslek Mensupları, Odaya giriş ve yıllık üye aidatlarının tamamını ödemek zorundadır.

 TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri YMM sınavı için SMMM sürecinden sayılmayacaktır.

 Aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri Bağımsız Denetçilik, Bilirkişilik sürecinde tamamlanması gereken mesleki sürelerden sayılmayacaktır.

 İndirimden faydalanan üyenin yıl içerisinde meleği fiilen yapmaya başlaması durumunda indirim yapılan aidatın geri kalan %50’si ödenir. Gerçeğe aykırı beyanların tespiti halinde disiplin yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

 Üyelerimiz; yukarıdaki şartları belgelemeleri ve ekteki “Aidat İndirim Taahhütnamesini” doldurup Odaya iletmeleri halinde aidat indiriminden yararlanabilirler.

 

Önemle duyurulur.